عایق پلی یورتان مرغداری ها
عایق پلی یورتان مرغداری ها

عایق مرغداری ها

فواید استفاده از عایق پلی یورتان در مرغداری ها

1- ضد باکتری

2-ضد قارچ

3- کاملا بهداشتی

4- کاهش مصرف سوخت و اتلاف انرژی

5-وزن سبک

6-درز بندی و هوا بندی بسیار عالی

7-غیر قابل نفوذ بودن برای حشرات موذی

8-چسبندگی قوی به بسیاری از مواد

9- نفوذ پذیری کم در برابر بخار آب

با عایق کاری سالن های مرغداری تا 90% هزینه های تولید را کاهش دهید.با عایقکاری سالن های مرغداری تا 90%هزینه های تولید را کاهش دهید