مواد اولیه پلی یورتان

در تحقیقات کلی دانشمندان مواد اولیه تولید پلی یورتان شامل دی ایزوسیانات ها ،پلی ال ها ،افزاینده زنجیرها و ترکیبات الی می توان نام برد و در این مقاله ما به مختصر به بررسی این مواد اولیه می پردازیم .

دی ایزوسیانات ها (DIISOCYANATES)

خانواده ایزوسیانات ها اکثرا از واکنش آمین و فسژن در حلال های بی اثر و شرایط دمایی زیر صفر تا 100 درجه سانتیگراد تولید می شوند . دی ایزوسیانات ها اغلب دارای دو گروه سیاناتی هستند .

که مهم ترین و معروف ترین دی ایزوسیانات ها تجاری می توان به TDI (2,4)، TDI (2,6)، MDI، HDI، XDI، PPDI، CHDI، TMDI، TODI ، IPDI، NDI اشاره کرد.

پلی ال ها (POLYOLS)

مواد پلی ال ها به زنجیرپلیمری اطلاق می شود که این خانواده دارای دو یا چند گروه هیدروکیسل (OH) هستند . و اغلب در تولید پلی یورتان ها از دو نوع پلی ال پلی استری و پلی ال پلی اتری استفاده می شوند .

نوع پلی ال مورد استفاده در پلی یورتان پاششی تعیین کننده خواص نهایی آن ها می باشد . پلی ال های مورد استفاده در تولید پلی یورتان پاششی معمولا دارای وزن ملکولی بین 200 تا 2000 می باشند که

با توجه با خواص نهایی مورد انتظار انتخاب می شوند .

پلی ال های پلی استری (POLYESTER POLYOLS)

پلی استرها زنجیرهای ملکولی با وزن ملکولی بالا هستند که در زنجیر گروه استری تکرار می شود و ایمن مواد از واکنش یک اسید کربوکسیلیک دو عاملی با یک الکل دو عاملی حاصل می شوند . پلی استر های

مورد استفاده از در صنایع پلی یورتان پاششی به روش های متعددی تهیه می شوند که مهمترین آنها می توان به روش پلی استریفیکاسیونی و پلی کاپرولاکتونی

پلی ال های پلی اتری (POLYETHER POLYOLS)

این نوع از پلی ال ها اغلب از واکنش پلیمریزاسیونی گروه ایوکسیدالکلین اسید در مجاورت کاتالیست های بازی مانند هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم تولید می شوند . پلی اتر پلی ال ها با توجه به روش تهیه آن ها دو عاملی و یا سه عاملی می باشند .

افزاینده زنجیرها (CHAIN EXTENDERS )

افزاینده زنجیرها شامل دو گروه دی ال ها و دی آمین های آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم بندی می شوند . افزاینده زنجیرها به منظور طولانی تر کردن زنجیر سخت پلی یورتان ها ، افزاش چگالی پیوند های هیدروژنی و

تنظیم وزن ملکولی زنجیرهای پلی یورتانی استفاده می شوند .

کاتالیست ها (CATALYSTS )

برای تنظیم سرعت ابتدای و پایانی واکنش های پلی یورتان ها از انواع مختلفی از کاتالیست ها استفاده می شود . که از مهم ترین کاتالیست ها بکار رفته در شیمی پلی اورتان ها کاتالیست های اسیدی ، کاتالیست های بازی ، و

ترکیبات آلی شامل جیوه و روی می باشند .

ترکیبات آلی فلزی :

بطور کلی ترکیبات آلی فلزی روی و آمین های نوع سوم به عنوان معمول ترین ترکیبات الی فلزی در تهیه پلی یورتان ها مورد استفاده قرار می گیرند که مشهورترین و معمول ترین آن ها عبارتند از: TMG، TMEDA، DABCO،TMBDA

www.ipp-co.com