فوم عایق مرغداری
عایق مرغداری ها

فوم عایق مرغداری

عایق مرغداری ها و دامداری ها یکی از موضوعات مهم و اساسی در صرفه جویی سوخت می باشد .

در سالن های مرغداری بیشترین مکانی که نیاز به عایق کاری دارد، سقف سالن های مرغداری است . مکانی که در فصل زمستان باعث می شود که انرژی و حرارت زیادی خارج و اتلاف شود و در تابستان گرمای خورشید را جذب می کنند .
عایق بندی سقف سالن مرغداری باعث می شود در زمستان بعلت حفظ حرارت داخل سالن و در تابستان به خاطر تشعشع حرارت باعث راندمان بالا می شود .

مزایای عایق کاری مرغداری ها

1- باعث صرفه جویی در مصرف هزینه ها می شود .
2- در کاهش مرگ و میر پرندگان نقش بسیار مهمی دارد که این ویژگی، باعث سود دهی برای صاحب مرغداری ها می شود .

با عایقکاری سالن های مرغداری تا 90%هزینه های تولید را کاهش دهید