عایق گرما در فصل سرما چیست؟

عایق حرارتی در ساختمان چیست ؟

با توجه به فصل سرما یکی از کار های مهم برای ایجاد آسایش افراد در داخل خانه ، تنظیم درجه حرارت آن است .همانطور که ما در زمستان بدن خود را از سرما با استفاده از لباس گرم می کنیم برای خانه هم باید با استفاده از یک پوشش مناسب با عایق کاری ساختمان باید حفظ کنیم . شما اگر از عایق گرمای بهتری برای حفظ گرما در خانه استفاده کنید در مقابل به میزان زیادی مصرف انرژی ،کاهش میزان مصرف قبص بهره کافی برده اید . امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی ضخامت پوسته خارجی ساختمان کاهش یافته است از این رو حرارت بیشتری خارج می شود با استفاده از عایق های حرارتی به میزان زیادی از خارج شدن این حرارت کا سته می شود و همچنین از هزینه های گرمایش و سرمایش تا حدی کاهش می یابد.گرمای ساختمان چگونه به هدر می رود ؟در یک ساختمان سقف بشترین میزان هدر رفت انرژی را در خانه دارد .گرما به سه روش مختلف تابش،انتقال و هدایت به مسیر های مختلف حرکت می کند .اگر ما با استفاده از عایق حرارتی این مسیرها را مسدود کنیم میتوانیم گرما را در خانه نگه داریم .گرما تمایل بیشتری دارد تا به سمت سقف و بالا حرکت کند و خارج شود پس بهترین کار عایق کاری سقف است .

فوم سلول

منابع:

پلی یورتان

حرارت و برودت