عایق نفوذ ناپذیر پلی یوریا

پلی یوریا polyurea الاستومر است که از واکنش یک جزء ایزوسیانات و یک جزء ترکیب رزین مشتق شده است. ایزوسیانات می تواند منومر، پلیمر، و یا هر نوع دیگر از واکنش ایزوسیانات، شبه پری پلیمر و یا یک پری پلیمر.پری پلیمر، یا شبه پری پلیمر، می تواند از رزین های پلیمری، یا یک رزین پلیمری هیدروکسیل خاتمه ساخته شود.

عایق نفوذ ناپذیر_پلی یوریا

از کاربرد های پلی یوریا برای آب بندی و نفوذ ناپذیر نمودن تمامی سطوح تحت فشار آب، آب بندی استخر ها ، مخازن آب، سرویس های بهداشتی و عایق رطوبتی برای دیواره های پل ها و تونل ها و فاضلاب های شهری و همچنین آب نماهای شهری استفاده می شود