دودبند کردن ساختمان ها و هتل ها

یکی دیگر از موارد الزامات ساختمان های تجاری، مسکونی و هتل ها، دودبند کردن آنها است که ایمنی ساختمان ها و هتل ها را افزایش می دهد .

دود بند کردن_ساختمان

اما باید نکاتی را در مورد دودبند کردن ساختمان ها و هتل ها در نظر گرفت از جمله اینکه در اغلب موارد مشاهده شده که با آتش سوزی یک واحد در یک ساختمان چند واحدی یا اتاق های هتل ها و ساختمان های تجاری و ... با وجود اینکه واحد های دیگر دچار آتش سوزی نشده اند به خاطر انتشار گاز های سمی ناشی از آتش سوزی برای افراد حاضر مشکلاتی به وجود آمده است که با استفاده از دودبند کردن ساختمان ها و هتل ها از چنین رویدادهای جلوگیری به عمل می آورد .

دودبندکردن

چند نکته ضروری که برای دودبند کردن ساختمان ها و هتل لازم است این که برای راه پله ها مخصوصا راه پله های اضطراری و همچنین درب های ورود و خروج و در ساختمان های که پر رفت و آمد است استفاده از دود بند کردن بسیار ضروری است .