پلی یوریا
اتاق ایمن در برابر زلزله

اتاق ایمن در برابر زلزله باعایق پلی یوریا

عایق پلی یوریا پاششی ضد انفجار

با اجرای پلی یوریا در انباری های کوچک به هنگام وقوع زلزله جان پناه ایمنی برای خانواده ی خود ایجاد کنید.پلی یوریا ضد انفجار برای اتاق های فرماندهی جنگ استفاده می شود و با پاشش پلی یوریا در داخل انبار کوچک می توانید انباری را در مقابل زلزله تا حد بسیار زیادی مقاوم کنید .

وقوع بلایای طبیعی موجب تحمیل خسارت جانی و مالی بسیاری به مردم می شود. با این وجود ، خسارات ناشی از وقوع زلزله در دنیا ، بسته به میزان آمادگی و ایمن سازی ساختمان ها و از طرفی دیگر آگاهی مردم در برخورد با زلزله متفاوت است. همچنین مکان و زمان دقیق وقوع بلایای طبیعی ، به خصوص زلزله قابل تشخیص نیست .

شرکت ایمن پوشش پاسارگاد در نظر دارد تا با عایق ساختمان ها و ساخت ساختمان ها سبک و مقاوم در برابر زلزله دیدگاه شما را در برابر زلزله ارتقا بخشد و همچنین این شرکت علاوه بر مطالب آموزشی در زمینه تهیه پلی یورتان و پلی یوریا و تولید مواد اولیه مرغوب فعالیت دارد .

روش های ایمن سازی اتاق ها در برابر زلزله

همانظور که قبلا عنوان شده بخش قابل توجهی از ساختمان های کشور مقاومت لازم در برابر زلزله های شدید ندارند.2 راه حل برای ایمن سازی ساختمان ها در برابر زلزله وجود دارد
1- تخریب و بازسازی اصولی و مطابق ضوابط آئین نامه
2- مقاوم سازی ساختمان بدون تخریب

شرکت ایمن پوشش پاسارگاد با استفاده از روش بدون تخریب توانسته است به این تکنولوژی دست یابد . روش کار به این صورت است که بخشی از ساختمان که امکان حضور ساکنان در هنگام وقوع زلزله به وجود می آید توسط عایق های و سازه مقاوم ، ایمن سازی می شوند . نقش این عایق ها این است که هنگام وقوع زلزله و زمانی که ساختمان تخریب می شود از ریزش آوار جلوگیری می کند و در واقع یک مکان محافظتی را برای افراد ایجاد می کند.