پنج موارد از کاربرد پلی یورتان

پلی یورتان چیست ؟

پلی یورتان پاششی متشکل از دو نوع مایع است که در تفنگ مخلوط سازی دستگاه مربوطه، تحت فشار و حرارت با هم ادغام شده و حجم آن پس از چند ثانیه سریعاً به چندین برابر افزایش می یابد و به شکل فوم فشرده، منسجم و یکپارچه به ضخامت دلخواه (وابسته به میزان ماده پلی یورتان پاشیده شده) در می آید. از این نوع عایق ها می توان در سیستم های عایق کاری صوت و دما به منظور تشکیل یک سطح بدون درز یکپارچه استفاده نمود.پلی یورتان پاششی به دو نوع سلول باز و سلول بسته طبقه بندی می شود که نوع سلول باز آن، دانسیته کمتری داشته و به دلیل وجود حفره های هوا، امواج صوتی را به خوبی جذب می کند، از این رو عایق صوتی بسیار مناسبی می باشد. در مقابل، نوع سلول بسته آن که دارای دانسیته بیشتری است، عایق بسیار خوب حرارتی می باشد.

کاربرد های پلی یورتان در عایق صدا و حرارت

- بازسازی نمای فرسوده و کهنه بدون تخریب و با حفظ شرایط داخلی

- بازسازی و نوسازی با هدف جلوگیری از اتلاف انرژی

- نوسازی و بازسازی بنا با هدف جلوگیری از تخریب نما در مقابل خطرات ناشی از زلزله

- نوسازی و بازسازی بنا با هدف سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و حصول نتایج سری

پنج مورد از کاربرد پلی یورتان

کاربرد های پلی یورتان

1- پلی یورتان عایق مناسبی برای ساختمان ها و سوله های صنعتی می باشد که می تواند در دیوارها، درزهاو منافذ باز و زیر سقف سوله های صنعتی استفاده شود.

2- از فوم پلی یورتان برای ذخیره انرژی در مناطق سردسیر و یا گرمسیر به دلیل چسبندگی بیسار خوب آن استفاده می کنند.

3- عایق بندی جداره کلیه وسایل نقلیه از جمله: کانکس ها و کامیون ها

4- ترمیم شیروانی های سفالی، فلزی، ایرانیت ها و غیره

5- عایق بندی اسکلت های چوبی، آجری،آهنی،سیمانی و بتونی ساختمان ها