کفپوش پلی یورتان

کفپوش صنعتی پلی یورتان بهصورت یکپارچه و بدون درز قابلاجرا است، دارای خاصیت انعطافپذیری است و همین ویژگی باعث شده که از آن در سطوحی که به هر دلیل لرزش و یا ارتعاش وجود دارد استفاده میشود. چسبندگی فوقالعاده روی سطوح بتن و فلزی و غیره داشته و مقاوم در برابر مواد شیمیایی شرایط بد آب و هوایی، گرما و سرما، اشتعال، قارچ و باکتری است. به سهولت تمیز شده و نگهداری از آن بسیار ارزان و ساده است.

این سیستم دارای سه لایه اصلی (پرایمر ، لایه میانی ، و لایه نهایی) است که با توجه به انجام مراحل ذیل اعمال خواهد شد. کفپوش پلی یورتان نیز خواص کفپوش اپوکسی را داشته بعلاوه اینکه از مقاومت نوری و سایش بالاتری برخوردار است.

با توجه به هزینه بالاتر این کفپوش استفاده از آن در محیطهای روباز با سایش بالا پیشنهاد میگردد ضمن اینکه میتوان از این نوع کفپوش بهصورت ترکیبی با کفپوش اپوکسی (قیمت کفپوش اپوکسی) نیز استفاده نمود. کفپوش پلی یورتان مناسب جهت پوشش کف، دیواره و سقف نواحی بتنی تحت تنش، لرزش، ضربه و … با مقاومتهای مکانیکی، شیمیایی و سایشی مطلوب جهت اجرا در کارخانههای صنعتی، محیطهای دارای لرزش و نیز محیطهایی که در معرض اشعهی ماوراءبنفش (UV) قرار دارد مورداستفاده قرار میگیرد.

شرکت ایمن پوشش پاسارگاد مجری عایق های نوین پاششی و مجری عایق های پلی یوریا و پلی یورتان (عایق رطوبتی و حرارتی ) و کفپوش های یکپارچه جهت عایق بندی ساختمان، سوله، ویلاف استخر ،کارخانه و غیره

کفپوش فوم پلی یورتان