پلی یورتان چیست؟

عایق فوم پاششی یا عایق افشانه فوم یک نوع عایق ساختمان است که میتواند در دیوارها، سقفها، درزها و منافذ باز و دیگر بخشهای ساختمان استفاده شود، همچنین برای حفظ گرما در فصلهای سرد (یا سرما در تابستان) استفاده میشود. این نوع عایق از رزین و مواد شیمیایی، مانند پلی اورتان (Polyurthane) یا دیگر ایزوسیانات ها(Isocyanate) تشکیل شدهاست. هنگام پاشش بصورت افشانه، مواد شیمیایی و رزین بصورت فوم گسترش مییابد و در محل جامد میشود. توصیه شده افشانه فوم عایق توسط متخصصان به کار گرفته شود، اما خودتان نیز تاحدودی میتوانید از این محصول در مواردی استفاده کنید، اگر چه اقدامات ایمنی به شدت در طول پروسه توصیه میشود. در پروژهای بزرگ از دستگاههای فشار قوی استفاده میگردد که میتواند مساحت زیادی را در زمان کوتاهی با عایق پاششی پلی یورتان عایق نماید.

انواع

افشانه فوم در انواع مختلف دستهبندی میشوند و بطور کلی از لحاظ کاربرد به دو نوع سلول باز و سلول بسته دستهبندی میشوند.

عایق فوم سلول باز

سلول باز یک نوع فوم است که در آن منافذ کوچک بهطور کامل بسته نشده است. سلول باز است ارزانتر است به دلیل که آن را با استفاده از مواد شیمیایی کمتر و در حجم بیشتر تولید میکنند. این نوع افشانه فوم یک مانع بسیار خوب برای هوا است اما هیچ نوع عایق ضد آبی ارائه نمیدهد؛ و به این دلیل است که برای کاربرد در فضای باز توصیه نمیشود. بیشتر در ظاهر شبیه اسفنج و اغلب برای دیوارهای داخلی استفاده میشود. دلیل استفاده این نوع فومها، کاهش صدا توسط نوسانات حرکت عایق موجود و کاهش انتقال حرارت است.

عایق فوم سلول بسته

عایق فوم سلول بسته بسیار چگال تر از سلول باز؛ و ساختار سلولی فشرده تر کوچکتر و تراکم بیشتری دارد. این نوع یک مانع بسیار خوب بر ای هوا است و همچنین به عنوان یک مانع بخار آب (عایق رطوبتی) استفاده میشود. این است که اغلب در پروژههای سقف یا دیگر برنامههای کاربردی در فضای باز استفاده میشود، برای نمونه در برج میلاد تهران عایق کف سکوی دید باز برج میلاد با این نوع فوم عایق کاری و بعد روی آن سنگفرش شدهاست. البته میتوان در هر نقطه داخل ساختمان برای عایق رطوبت و برودت استفاده شود. همچنین برای عایق کاری استخرها و پارکهای آبی مسقف و روباز نیز استفاده میشود.

کاربرد پلی یورتان در عایق صدا و حرارت

از جمله کاربرد های استفاده از پلی یورتان عایق صدا و حرارت در صنایع ساختمان به جای استفاده از دوغاب ماسه و سیمان به شرح زیر است :

1-بازسازی نمای فرسوده و کهنه بدون تخریب و با حفظ شرایط داخلی

2- بازسازی و نوسازی با هدف جلوگیری از اتلاف انرژی

3-نوسازی و بازسازی بنا با هدف جلوگیری از تخریب نما در مقابل خطرات ناشی از زلزله

4- نوسازی و بازسازی بنا با هدف جلوگیری از تخریب نما در مقابل خطرات ناشی از زلزله

5- نوسازی و بازسازی بنا با هدف سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و حصول نتایج سریع

کاربرد پلی یورتان

منابع:

پلی یورتان

عایق پلی یورتان صوتی در صنایع ساختمان