ایمن پوشش پاسارگاد

کاربران دانش نامه آزاد ویکی پدیا در مقاله ای تحت عنوان فوم پاششی از پروژه عایق کاری برج میلاد که توسط این شرکت انجام گرفته است به عنوان یک نمونه اجرایی نام برده اند.

کاربران دانش نامه آزاد ویکی پدیا در مقاله ای تحت عنوان فوم پاششی از پروژه عایق کاری برج میلاد که توسط این شرکت انجام گرفته است به عنوان یک نمونه اجرایی نام برده اند. در این مقاله ضمن تشریح روند اجرای اسپری فوم یا فم پاششی پلی یورتان در قسمن "برای نمونه" پروژه عایق سازی ایوان برج میلاد که توسط ایمن پوشش پاسارگاد انجام شد آورده شده است.