عایق نفوذ ناپذیر پلی یوریا

 

پلی یوریا  polyurea  الاستومر است که از  واکنش یک جزء ایزوسیانات و یک جزء ترکیب رزین مشتق شده است.  ایزوسیانات می تواند منومر، پلیمر، و یا هر نوع دیگر از واکنش ایزوسیانات، شبه پری پلیمر و یا یک پری پلیمر.پری پلیمر، یا شبه پری پلیمر، می تواند از رزین های پلیمری، یا یک رزین پلیمری هیدروکسیل خاتمه ساخته شده است.

 

عایق نفوذ ناپذیر_پلی یوریا

 

از کاربرد های پلی یوریا برای آب بندی و نفوذ ناپذیر نمودن  تمامی سطوح تحت فشار آب، آب بندی استخر ها ، مخازن آب، سرویس های بهداشتی و عایق رطوبتی برای دیواره های پل ها و تونل ها و  فاضلاب های شهری و همچنین آب نماهای شهری استفاده ی شود